Seniorzy w samolocie

Pierwszy lot osoby starszej samolotem wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed rezerwacją lotu należy upewnić się czy nasze zdrowie nam na to pozwala by lot odbył się bez stresu.

Osoby po zawale, operacji chirurgicznej, z anemią powinny zasięgnąć porady u lekarza prowadzącego. W przypadku dłuższych lotów gdzie podawane są posiłki należy uprzedzić personel samolotu o konieczności specjalnej diety. Posiadanie leków na pokładzie czy zastrzyków wymaga potwierdzającego zaświadczenia lekarskiego. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy o kulach powinny wcześniej zgłosić, że będą potrzebowały pomocy personelu i przybyć 45 minut wcześniej.

Leave a Comment

Scroll to Top