Polityka prywatności


W naszym serwisie szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez serwis Parkingi-Pyrzowice.pl?
Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nasz serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Składanie rezerwacji poprzez formularz w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail lub numer telefonu).
Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. Ponadto podanie danych takich jak adres e-mail czy numer telefonu jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rezerwacji.

W jaki sposób chronione są informacje?
Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie rezerwacji, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Informacje przechowywane są i przetwarzane przez serwis Parkingi-Pyrzowice.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali czy udostępniali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest przekazanie Twoich danych do wybranego parkingu, do którego rezerwacja została złożona, lecz dopiero w momencie potwierdzenia rezerwacji przez parking.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Serwis Parkingi-Pyrzowice.pl udostępnia każdemu użytkownikowi możliwość wglądu oraz poprawiania dwoich danych.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii powoduje, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Serwis Parkingi-Pyrzowice.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie KONTAKT